Bu lông tiêu chuẩn

Bu lông và Long đền 4.6
Tên sản phẩm : Bu lông và Long đền 4.6
Đường kính : M6 ~ M48
Bước ren : 1 ~ 4 mm
Chiều dài : 10 ~ 315 mm
Xử lý bề mặt : haøng ñen, xi traéng, maï keõm nhuùng noùng
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bu lông liên kết HEXAGON BOLTS
Bu lông ngoại cỡ
Bu lông đầu dù cổ vuông
Bu lông thép 8.8, 10.9
Bu lông đầu dù cổ vuông
Bu lông cánh chuồn inox 201, 304
Bu lông tiêu chuẩn các loại
Bu long ren nhuyễn
8 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60