Tán (Ecu): Tán mũ, tán lục giác..

Tán long đền
Tên sản phẩm : Tán long đền
Đường kính : M16 - M64
Bước ren : Tùy thuộc
Chiều dài : Tùy thuộc
Xử lý bề mặt : Xi trắng, nhúng kẽm , xi đen, thép
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Ecu (Tán) keo /5/ và /8/
Ecu (Tán) long đền liền /5/ và /8/
Ecu (Tán) cường độ /5/ và /8/
Ecu inox
Ecu Inox
Tán các loai
Tán (Ecu) 4.6 - 5.6
7 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60