Vít thạch cao, vít gổ, vít inox ..

Vít đuôi cá đầu bằng
Tên sản phẩm : Vít đuôi cá đầu bằng
Đường kính : M4
Bước ren : Tương ứng
Chiều dài : Tùy thuộc
Xử lý bề mặt : xi trắng, xi bẩy mầu
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Vít thạch cao, vít gổ, vít inox ..
Vít thạch cao, vít gổ, vít inox ..
Vít tự khoan Inox đầu dù 201, 304, 316, 410
Vít tự khoan Inox 201, 304, 316, 410
Vít Inox đầu dù 201, 304, 316, 410
Vít Inox đầu bằng (côn) 201, 304, 316, 410
Bu lông nghành gỗ
Vịt tự khoan
Vit bắn tôn
Vít đuôi cá
Vít gỗ
Vít tole
Vít Fong inox
13 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60