Tắc kê (đạn, nở)

Tắc kê nở ống niền
Tên sản phẩm : Tắc kê nở ống niền
Đường kính : M6 - 24
Bước ren : Hệ mét
Chiều dài : Theo tiêu chuẩn
Xử lý bề mặt : mạ bảy màu
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Tắc kê đạn Inox 201 304
Tắc kê đạn
Tắc kê nở
Tắckê nở
Tắc kê đóng
5 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60