Lục giác chìm thép và Inox

Lục giác chìm đầu côn inox 201, 304
Tên sản phẩm : Lục giác chìm đầu côn inox 201, 304
Đường kính : M4 ~ M24
Bước ren : Hệ mét và Hệ ingh
Chiều dài : 20-150mm
Xử lý bề mặt : Inox 201, 304, 316
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Lục giác chìm các loại 12.9
Lục giác chìm không đầu 12.9
Lục giác chìm không đầu inox 201, 304
Lục giác chìm đầu dù inox 201, 304
Lục giác chìm không đầu DIN 916
lục giác chìm đầu dù ISO 7380
Lục giác chìm đầu bằng Inox DIN 7991 A2
Lục giác chìm có đầu Inox DIN 912
Lục giác chìm đầu hệ Icnh DIN 912
Lục giác chìm đầu hệ Icnh DIN 912 8.8
Bulong lục giác chìm 12.9
11 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60