Bu lông mắt

Bu lông mắt
Tên sản phẩm : Bu lông mắt
Đường kính : M4 - M24
Bước ren : Hệ mét và Hệ ingh
Chiều dài :
Xử lý bề mặt : Hàng đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bu lông mắt các loại
Bu lông mắt ren trong
Bu lông mắt ren ngoài
Bu lông mắt đầu nhỏ
Bu lông mắt các loại
Bu lông mắt ren trong và ren ngoài
6 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60