Băng keo, Silicon, keo chít mạch

Sản phẩm 3M phục vụ nghành ôtô
Tên sản phẩm : Sản phẩm 3M phục vụ nghành ôtô
Đường kính :
Bước ren :
Chiều dài :
Xử lý bề mặt :
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Sản phẩm 3M phục vụ nghành ôtô
Keo silicon VMAX10
Bu lông Ôtô
Bu lông nghành Ôtô
Bu lông cường độ cao các loại
Bu lông Ôtô 5 tấn - 6 tấn
Bu lông Ôtô
7 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60