Bu lông cường độ cao 8.8, 10.9, 12.9 , A325, S10T, F10T

Bu lông liên kết F10T, 8.8
Tên sản phẩm : Bu lông liên kết F10T, 8.8
Đường kính : M6 ~ M48
Bước ren : 1 ~ 4 mm
Chiều dài : 10 ~ 315 mm
Xử lý bề mặt : Xi trắng, nhúng kẽm , xi đen, thép, inox...
 

Bu lông F10T

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bu lông cường độ cao 8.8, 10.9, 12.9 , A325, S10T, F10T
Stubolt&bolt grade B7-2H
Chế tạo stubolt các loại
Bu lông 8.8
Bu lông thép 8.8, 10.9
Gudong cường độ cao 5.6, 6.6, 8.8
Bulon liên kết cường độ cao đặc chủng
Blông liên kết F10T. 8.8
Bu lông liên kết HEXAGON BOLTS
Bu lông liên kết S10T
Bu lông UNC 8.8 răng thưa hệ inch
11 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60