Tắc kê (đạn, nở)

Tắc kê đạn
Tên sản phẩm : Tắc kê đạn
Đường kính : M6 ~ M16
Bước ren :
Chiều dài :
Xử lý bề mặt :
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Tắc kê nở ống niền
Tắc kê đạn Inox 201 304
Tắc kê nở
Tắckê nở
Tắc kê đóng
5 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60