Bu lông cường độ cao 8.8, 10.9, 12.9 , A325, S10T, F10T

Bulon liên kết cường độ cao đặc chủng
Tên sản phẩm : Bulon liên kết cường độ cao đặc chủng
Đường kính : M36-72
Bước ren : Tương ứng
Chiều dài : Tùy thuộc bản vẽ
Xử lý bề mặt : Xi trắng, hàng đen
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bu lông cường độ cao 8.8, 10.9, 12.9 , A325, S10T, F10T
Stubolt&bolt grade B7-2H
Chế tạo stubolt các loại
Bu lông 8.8
Bu lông thép 8.8, 10.9
Gudong cường độ cao 5.6, 6.6, 8.8
Blông liên kết F10T. 8.8
Bu lông liên kết HEXAGON BOLTS
Bu lông liên kết F10T, 8.8
Bu lông liên kết S10T
Bu lông UNC 8.8 răng thưa hệ inch
11 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60