Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)

Long đền phẳng (VDP)
Tên sản phẩm : Long đền phẳng (VDP)
Đường kính : M4 - 64
Bước ren : 6.4 ~ 20 mm
Chiều dài : 13 ~ 41 mm - 1.2 ~ 2.5 mm
Xử lý bề mặt : nhuộm đen,xi vàng, xi trắng,
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bản mã (Vòng đệm vuông)
Long đền chén
Long đền vênh
Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
4 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60