Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)

Bản mã (Vòng đệm vuông)
Tên sản phẩm : Bản mã (Vòng đệm vuông)
Đường kính : Theo yêu cầu khách hàng
Bước ren :
Chiều dài : Tùy thuộc bản vẽ
Xử lý bề mặt : Hàng đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Long đền chén
Long đền vênh
Long đền phẳng (VDP)
Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
4 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60