Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)

Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
Tên sản phẩm : Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
Đường kính : M4 - M72
Bước ren :
Chiều dài :
Xử lý bề mặt : Hàng đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bản mã (Vòng đệm vuông)
Long đền chén
Long đền vênh
Long đền phẳng (VDP)
4 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60