Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)

Long đền vênh
Tên sản phẩm : Long đền vênh
Đường kính : M5 ~ M24
Bước ren : Tùy thuộc
Chiều dài :
Xử lý bề mặt : Nhuộm đen,xi vàng, xi trắng, inox…
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bản mã (Vòng đệm vuông)
Long đền chén
Long đền phẳng (VDP)
Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
4 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60