Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)

Long đền chén
Tên sản phẩm : Long đền chén
Đường kính :
Bước ren :
Chiều dài :
Xử lý bề mặt : Hàng đen, mạ kẽm
 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

Bản mã (Vòng đệm vuông)
Long đền vênh
Long đền phẳng (VDP)
Vòng đệm (Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng, vòng đệm vuông)
4 Sản phẩmTrang : 1
               
0778 60 60 60
0778 60 60 60